måndag 24 augusti 2020

Dag 6 Store Mosse Nationalpark

 Med sina 78,5 kvadratkilometer räknas den som södra Sveriges största mosse.Jag vandrar längs till synes oändliga spänger utan slut och upplever en frihetskänsla i både kropp och tanke.

Dag 5 Yttre Bodane

 Yttre Bodane är ett naturreservat  i Dalsland som ligger vid Vänerns kust  Naturreservatet består av skogs- och skärgårdslandskap som innehåller en mängd bergryggar och knallar omväxlande med myrar och kärr 

Lövekulle camping vid sjön Mjörn.


Dag 4 Tresticklans NationalparkOmrådet utgörs av en stor, av människan relativt opåverkad naturskog, som präglas av glesa och karga tallträd, ett sprickdalslandskap.


Nationalparken är den största väglösa och obebyggda skogstrakten i södra Sverige


Här upplever man orörda skogar, vackra sjöar och säregen terräng.


               

Övernattning på P-platsen till Nationalparken.

Dag 3 Ramsvikslandet-Fylkan

 Näckrosdammen.


               

Ställplats i Ed

Dag 2 Ramsvikslandet

 
Ramsvikslandet är egentligen en halvö som skars av från fastlandet när Sotenkanalen byggdes under början av 1930-talet.


Naturreservatet ligger i Bohuslän och är känt som klippornas rike.

       Röd bohusgranit.

Ramsvikslandets camping.Husbilstripp i augusti 2020 dag 1 Höör-Borrås SkåraBorrås skåra är en 10 meter djup och 1-2 meter bred bergsskåra i Varbergs kommun, Hallands län. Den är troligen bildad av strömmande vatten från inlandsisen alternativt en sprickbildning med förskjutning.Nära skårans ena ände finns en stor sten fastkilad ungefär en och en halv meter över marken. Det sägs att stenen ramlar ner på den som sist passerar under den.
Jag var tydligen inte den sista, den hänger fortfarande kvar.


Här övernattar vi på en inkörs-ficka vid en liten grusväg.

måndag 3 augusti 2020

Skogsliv vid HalenMed inspiration från Henry David Thoreau "skogsliv vid Walden" levde jag mitt skogsliv vid Halen för att "leva på djupet och suga all märg ur livet". Konsten att leva självständigt och nära naturen.


Jag ger mig ut för att leta efter Naturens innersta själ. Jag letar bakom stora stenar.


Jag blickar ut över den näckrosprydda sjön.


Jag använder kameran som ett öga för att leta.


Men slutligen ger jag upp och inser att den finns överallt, den är luften som jag andas och själv blir jag en del av Naturen.


Citat från boken av Thoreau: "Jag flyttade till skogarna för att kunna leva överlagt, för att endast befatta mig med livets innersta och sannaste beståndsdelar och se vad jag kunde lära därav, så att jag i min dödsstund skulle slippa göra den upptäckten, att jag aldrig hade levat."


"Man behöver endast sitta stilla tillräckligt länge på någon tilldragande plats i skogen för att dess invånare efter hand skola visa sig i tur och ordning"


"Jag var en rik man, inte penningrik men så mycket rikare på solskenstimmar och sommardagar"


"Jag råkade aldrig något sällskap som var så sällskapligt som ensamheten"


"Jag blev sittande från morgon till middag, försjunken i ett vaket drömmeri i fullkomlig ensamhet och ostört lugn, medan fåglarna sjöng runt omkring mig"


"Jag var så nära att tränga in till tingens essens och grundsammanhang som någonsin förr. Men jag är rädd att mina tankar inte vilja komma tillbaka"


"Min största begåvning har alltid bestått i att ha små behov"


"I varje väderlek, under varje timma och natt, har jag velat fördjupa och gripa ögonblicket - ja skära ett märke i min käpp vid fångsten av densamma. Jag har strävat att känna mig stå på den linje där två evigheter mötas, det förflutna och det kommande, och att gå på tå längs den linjen"